Nog niet bekend met KIT2.0?

Bekijk dit filmpje met een uitleg over de werkwijze van KIT2.0!

 

 

Stappen in KIT2.0

 

 

Stap 1 icoon

1. Kick-off meeting

Start met de initiatiefnemers. In deze meeting bespreek je de aanleiding en het doel van de KIT2.0 zelfevaluatie. Je bepaalt wie je nodig hebt in het evaluatieteam, en je bepaalt hoe je informatie gaat verzamelen over je toetsprogramma (stap 2)

Stap 2 icoon

2. Informatie verzamelen en samenvatten

In deze stap verzamel je informatie over je toetsprogramma. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar

Stap 4 icoon

3. Analyse toetsprogramma

In deze stap analyseer je de kwaliteit van het toetsprogramma met het gehele evaluatorenteam. Dit doe je aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria voor toetsprogramma’s. Je gebruikt de informatie uit stap 2 én alle input van de teamleden.

Stap 5 icoon

4. Conclusie en afronding

In deze stap formuleer je conclusies en actiepunten op basis van de analyse in stap 3.

Stap 6 icoon

5. Export

In deze stap kun je een pdf uitdraai maken van alles wat je hebt ingevuld.